Czas trwania: 1 dzień
Lokalizacja: Polska (wyc. szkolna)
Rezerwuj Teraz!

BESKID NISKI / POLSKA
CZARNORZEKI – ODRZYKOŃ – KROSNO – BÓBRKA
1 dzień – wycieczka szkolna

Program:
Odrzykoń
– zamek Kamieniecki zwany Odrzykońskim. W czasach Kazimierza Wielkiego wzniesiono murowany zamek. W XVII w. zamek należał do zwaśnionych rodów Firlejów i Skotnickich – ich spór o mur graniczny posłużył Aleksandrowi Fredrze za główny motyw komedii „Zemsta”.

Prządki – Rezerwat geologiczny położony na dość stromym zboczu w Czarnorzekach. Procesy erozyjne nadały tym skałom dziwaczne fantastyczne kształty przypominające sylwetki ludzkie.

Krosno – niegdyś miasto królewskie, które obecnie urzeka pięknem średniowiecznych kościołów i zabytkowych kamieniczek usytuowanych głównie w obrębie Rynku, zwiedzanie: Muzeum Podkarpackiego, Muzeum Rzemiosła, Starego Miasta

Bóbrka – Skansen – Muzeum Przemysłu Naftowego im. Ignacego Łukasiewicza w Bóbrce jest obiektem unikalnym w skali światowej.

Żarnowiec – znajduje się tu dworek Marii Konopnickiej, który otrzymała pisarka w 1903 roku jako dar narodu polskiego. W 1960 roku utworzono w pomieszczeniach dworu Muzeum Marii Konopnickiej, w którym prezentowane są rękopisy dzieł, obrazy oraz inne pamiątki po pisarce.

Zapewniamy: Transport autokarowy, opłaty parkingowe, opiekę pilota, ubezpieczenie NNW

BT

Drukuj ofertę
Rezerwuj Teraz!